Geburenkring Katanga

Mechelen Noord

Statuten 2003         

alle statuten

Koninklijke Geburenkring Katanga, 2800    Mechelen
Publicatie :   2003-03-21     N. 005177
Nummer van de vereniging : 997691

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 januari 2003
De leden van de v.z.w. hebben met éénparigheid van stemmen het volgende goedgekeurd :
TITEL II. -- Leden
Artikel 8. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum EUR 25.
TITEL III. -- Raad van beheer
Artikel 13. Een beheerder wordt door de algemene vergadering aangesteld voor een periode van vijf jaar. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt er een voorlopige beheerder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt.
TITEL VIII. -- Algemene bepalingen
Artikel 27. De algemene vergadering, gehouden op heden, heeft volgende personen tot beheerders benoemd voor een termijn van vijf jaar :
Mevr. De Vos, Anita, Vesderstraat 5, 2800 Mechelen.
De heer De Vos, François, Maalstraat 7, 2800 Mechelen.
Mevr. Hayaert, Josiane, Maasstraat 47, 2800 Mechelen.
De heer Moons, Eddy, Maasstraat 47, 2800 Mechelen.
De heer Spans, Paul, Maalstraat 53, 2800 Mechelen.
De heer Verbinnen, Albert, Vesderstraat 5, 2800 Mechelen.
Mevr. Hofinger, Patricia, Amblèvestraat 1, 2800 Mechelen.
Mevr. Anthoon, Jeanine, Lijsterstraat 3/201, 2800 Mechelen.
De heer Stok, François, Samberstraat 10, 2800 Mechelen.
De heer Fannes, Francis, Samberstraat 9, 2800 Mechelen.
De heer Vanden Berghe, Alain, Kerkhoflei 3, 2800 Mechelen.
De heer Vandamme, Julien, Grote Nieuwedijkstraat 341/1, 2800 Mechelen.
De heer Maeremans, Frank, Samberstraat 7, 2800 Mechelen.
Mechelen, 12 februari 2003.


(Get.) De Vos, Anita,(Get.) Hayaert, Josiane, voorzitster.secretaris.