Geburenkring Katanga

Mechelen Noord

Laatste update : 2/09/2021

Vrijdag 3 september 2021

Beste leden,

vanaf 3 september starten wij terug met kaarten en bingo, noteer alvast in jullie agenda

**************************************

Zaterdag 11 september 2021

MOSSELFESTIJN

Inschrijven is verplicht

NAAM :.........................................................................

Ik bestel op zaterdag 11 september 2021 volgende menu(s):

Mosselen 1.3kg met frieten aantal ..............x € 22,00 = ......... EUR
Mosselen 1.3kg met brood aantal ...............x € 22,00 = .........  EUR
Koude schotel met brood aantal  ................x € 12,00 = .........  EUR
Koude schotel met frieten aantal  ...............x € 12,00 = .........  EUR
2 Curry worsten met frieten aantal ...............x € 5,00 = ......... EUR

Inschrijvingen ten laatste op dinsdag 7 september 2021.

Eten : vanaf 12u00 tot 19u00

Betaling kan via bank op rekeningnummer BE49 2300 2797 0271 of cash geld bij een bestuurslid

Corona-regels vanaf 1 september 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité verwelkomt de vooruitgang op het vlak van de vaccinaties, maar blijft waakzaam.

Eind augustus zullen wellicht meer dan negen op tien van de kwetsbare personen volledig gevaccineerd zijn en meer dan acht op tien van de volwassen bevolking. 

Dankzij de goed lopende vaccinatiecampagne leidt een besmetting steeds minder tot een ziekenhuisopname. Toch moet de viruscirculatie worden tegengegaan om het risico op nieuwe varianten te beperken.

Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan omdat de besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is.


1.    Het belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie

Het Overlegcomité bevestigt het belang van het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes.

Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker verplicht in volgende omstandigheden:
 • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van sociale afstand te garanderen volgens de principes die in het ministerieel besluit vastgesteld zijn;
 • de winkels en de winkelcentra;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • de conferentiezalen;
 • de auditoria;
 • de gebouwen van de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid;
 • het openbaar vervoer en de stations;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
 • tijdens betogingen.
Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker enkel worden afgezet zolang de persoon blijft zitten.

******************

Wat reeds voorbij is :

Zondag 15 augustus : Spek met eieren

Zondag 15 augustus kan je in het buurthuis Katanga van 10u tot 14u spek met eieren komen eten, voor de luttele prijs van 7 euro en je krijgt er nog een tas koffie of thee bij.

Inschrijving is verplicht en kan tot ten laatste dinsdag 10 augustus via betaling op rekening BE49 2300 2797 0271 met vermelding van je naam of via een bestuurslid.

!!! Opening Katanga-terras !!!

Vanaf zondag 9 mei zal er aan het buurthuis elke zondag een terras worden geopend, waar men vanaf 10u tot 13u30 iets zal kunnen drinken natuurlijk rekening houdend met de strikte Corona-regels. Door de crisis hebben wij onze prijzen lichtjes moeten verhogen, de consumaties zullen 0,10 euro duurder worden.

Nieuw : probeer ons aperitief Cava met een vleugje Kriek aan 3 €

Aanbetaling lidgelden

Eerstdaags zullen de leden een brief ontvangen voor de aanbetaling van het lidgeld. Het bestuur hoopt op jullie steun in deze, voor horeca en vereningen, moeilijke tijden.

Voor meer info : zie deze brief.

 Geen Katanga Feesten op 31 juli en 1 augustus

Katanga Feesten zullen ook dit jaar niet doorgaan, het bestuur zal trachten enkele andere festiviteiten te organiseren om de kas te spijzen.

Aktiviteiten

Alle aktiviteiten zijn tijdelijk opgeschort wegens Covid-19

Corona-maatregelen

 

BE-Alert - Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze
Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo


De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

1. Heropening scholen

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;

 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;

 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.


2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.


3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.


4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten

 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.

 • Pretparken

 • Professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)


5. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.


6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.


7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.
Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-over-einde-van-de-paaspauze


 

*************

Corona-virus

Er is ook van stad Mechelen uit een algemene website waar je alle info kan terugvinden ( https://www.mechelen.be/coronavirus )

*************

 

Paasfeest voor 60-plussers

Het jaarlijkse Paasfeest voor onze leden 60-plussers zal dit jaar niet doorgaan wegens de Corona pandemie. Wij hopen dat deze pandemie zo vlug mogelijk voorbij is, zodat wij onze aktiviteiten opnieuw kunnen hervatten. Hou het veilig en gezond.

In Memoriam

Op enkele weken tijd verliezen wij 2 Verdienstelijke Mechelaars.

Op 7 december overleed Johny Ronaldo oftewel Jan Van Den Broeck op 87-jarige leefdtijd, hij werd Verdienstelijke Mechelaar in 2011.

Op 17 decmeber overleed Mevr. Hortense Champagne op 98-jarige leefdtijd, zij werd Verdienstelijke Mechelaar in 1988.

Laten wij ook nu in gedachte zijn bij de familie in deze droevige dagen.