Geburenkring Katanga

Mechelen Noord

Paasfeest voor 60-plussers

Het jaarlijkse Paasfeest voor onze leden 60-plussers zal dit jaar niet doorgaan wegens de Corona pandemie. Wij hopen dat deze pandemie zo vlug mogelijk voorbij is, zodat wij onze aktiviteiten opnieuw kunnen hervatten. Hou het veilig en gezond.

In Memoriam

Op enkele weken tijd verliezen wij 2 Verdienstelijke Mechelaars.

Op 7 december overleed Johny Ronaldo oftewel Jan Van Den Broeck op 87-jarige leefdtijd, hij werd Verdienstelijke Mechelaar in 2011.

Op 17 decmeber overleed Mevr. Hortense Champagne op 98-jarige leefdtijd, zij werd Verdienstelijke Mechelaar in 1988.

Laten wij ook nu in gedachte zijn bij de familie in deze droevige dagen.

       

Aktiviteiten

Alle aktiviteiten zijn tijdelijk opgeschort wegens Covid-19

Corona-maatregelen

Ten gevolge de nieuwe Corona-maatregelen is het buurthuis gesloten tot nader order. Het kaart- en bingospel zal terug van start gaan wanneer wij de toestemming krijgen van de Federale Overheid.

Het Sinterklaas- en Kerstfeest zal dit jaat niet doorgaan omdat we begaan zijn met ieders gezondheid en geen risico's wensen te nemen, wij verwachten jullie wel volgend jaar terug op post.

Voor wat betreft de uitbetaling van het spaarkaske, staat dit gepland op 11 december, maar jullie worden zeker nog op de hoogte gebracht.

*************

Overlegcomité van 13-11-2020 bespreekt epidemiologische situatie en houdt bestaande maatregelen aan.


Persbericht van Eerste Minister Alexander DE CROO

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de epidemiologische situatie besproken. Ondanks de lichte verbeteringen blijft de situatie bijzonder ernstig en heeft het Overlegcomité beslist de bestaande maatregelen aan te houden. Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat ons land zich nog steeds in een sanitaire noodtoestand bevindt.

Hoewel het aantal besmettingen licht daalt, blijft het virus met een 14-daagse cumulatieve incidentie van 1.232 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners per dag (cijfers 12 november) nog steeds wijdverspreid.

De situatie in de ziekenhuizen geeft een gemengd beeld. Terwijl het aantal nieuwe ziekenhuisopnames net als het totaal aantal opgenomen patiënten licht daalt, bevindt het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg zich sinds vorige week op een plateau.

Het aantal overlijdens door COVID-19 gaat nog steeds in stijgende lijn met gemiddeld 200 overlijdens per dag tijdens de voorbije week.

Extrapolaties op het vlak van de incidentie en ziekenhuisopnames wijzen erop dat binnen 14 dagen nog steeds alle provincies zich in COVID-alarmfase 4 zullen bevinden.

Zeker gezien de heropening van de scholen op maandag 16 november, blijft extreme voorzichtigheid geboden en heeft het Overlegcomité beslist dat de huidige maatregelen blijven aangehouden.

Een volgend Overlegcomité is gepland voor vrijdag 27 november.

*************

Mededeling van het FOD (18/10/20) :

Het Overlegcomité heeft  kennis genomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).  De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde. Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

  • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon

  • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.

  • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.

  • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.

  • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.

  • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).

  • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.

  • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

  • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.

  • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

*************

Corona-virus

Er is ook van stad Mechelen uit een algemene website waar je alle info kan terugvinden ( https://www.mechelen.be/coronavirus )

*************