Geburenkring Katanga

Mechelen Noord

Vereniging zonder winstoogmerk

De vzw Kon. Geburenkring Katanga is een socio-culturele vereniging met als doel het sociale en culturele leven in de wijk Katanga te bevorderen. De vereniging haalt haar inkomsten uit de diverse festiviteiten die worden georganiseerd en de uitbating van het buurthuis. De meeste aktiviteiten vinden plaats in het buurthuis, voor grotere festiviteiten wordt de zaal "De Schijf" afgehuurd. Voor de jaarlijkse kermis worden feesttenten opgesteld rond het buurthuis. Bij de organisatie van deze festiviteiten is de vereniging verplicht beroep te doen op vrijwilligers die jaarlijks in de bloemetjes worden gezet, als verdienstelijkste Katangezen.

Historiek

Het historich overzicht geeft een beeld van hoe de vereniging is geëvolueerd in de loop der jaren. De geburenkring is gestart als een vriendenclubje en uitgegroeid tot een bloeiende vzw.  

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit minstens 3 personen, die minstens één maal per maand samenkomen om de organisatie van de geplande aktiviteiten te bespreken. Zij zorgen eveneens met nog enkele vrijwilligers voor de goede werking van de vereniging.

Plan

De festiviteiten vinden plaats op verschillende locaties, afhankelijk van het aantal deelnemers. De meeste aktiviteiten worden georganiseerd in ons buurthuis, enkele grotere feestelijkheden in zaal "De Plaon". Onze jaarlijkse kermis gaat door in een feesttent aan het buurthuis (zie plan

Statuten van vzw

In 1990 besloot het toenmalige bestuur om een stuk grond aan te kopen van "CV De Voorzorg" en er een buurthuis op te zetten (houten chalet van KRC Mechelen). Om dit te kunnen verwezenlijken moest het statuut van "feitelijke vereniging" worden gewijzigd in "vereniging zonder winstoogmerk". Het publiceren van statuten in het Belgisch Staatblad werd een noodzaak.

Dossier Buurthuis

In 1991 kregen wij van de Stad Mechelen een 10 jarige bouwvergunning voor het plaatsen van een houten chalet. Naargelang de jaren verstreken werd er een keuken, een opbergruimte en sanitaire voorzieningen bijgebouwd. In 1999 werd een dossier opgesteld met een regularisatieaanvraag voor het buurthuis maar pas in november 2005 kregen wij opnieuw een 10 jarige vergunning mits wij enkele aanpassingen zouden doen aan sanitair en toegankelijkheid.  Ondertussen werd de aanvraag geregulariseerd en maakt het buurthuis volwaardig deel uit van de wijk.

Openingsuren buurthuis : vrijdag van 20u00 tot 1u30 en zondag van 10u00 tot 13u30. Iedereen is welkom.

Krantenknipsels van deze onzekere periode

Katanga luidt alarmbel
Katanga vreest voor voortbestaan van buurthuis
Katanga gered (2006)
Katanga viert vergunning (2007)
Katanga huldigt nieuw buurthuis in