Wegwijs    
     
.: De vzw :. De vzw Kon. Geburenkring Katanga is een socio culturele vereniging met als doel het sociale en culturele leven in de wijk Katanga te bevorderen. De vereniging werkt zonder subsidies en haalt haar inkomsten uit de diverse festiviteiten die worden georganiseerd. De meeste aktiviteiten vinden plaats in het buurthuis, voor grotere festiviteiten wordt de zaal Oud Oefenplein of de zaal "De Ploan" afgehuurd. Voor de jaarlijkse kermis wordt er een feesttent opgesteld in de maasstraat.  
  ********************  
.: Historiek :. Het historisch overzicht geeft een beeld van hoe de vereniging is geëvolueerd in de loop der jaren. De geburenkring is gestart als een vriendenclubje en uitgegroeid tot een bloeiende vzw.    Historiek

Verdienstelijke katangees

  ********************  
.: Bestuur :. 

Het bestuur is samengesteld uit minsten 3 personen, die minstens één maal per maand samenkomen om de organisatie van de geplande aktiviteiten te bespreken. Zij zorgen eveneens met nog enkele vrijwilligers voor de goede werking van de vereniging (openingsuren vrijdag van 20u00 tot 1u30 en zondag van 10u00 tot 13u30).

Bestuur 2008
Bestuur 2009
Bestuur 2010
Bestuur 2014
Bestuur 2017
Bestuur 2018
Bestuur 2019
  ********************  
.: Plan :.  De festiviteiten vinden plaats op verschillende locaties, afhankelijk van het aantal deelnemers. De meeste aktiviteiten worden georganiseerd in ons buurthuis, enkele grotere feestelijkheden in zaal Oud-Oefenplein (1) en zaal "De Plaon" (2). Onze jaarlijkse kermis gaat door in een feesttent in de maasstraat. Plan
  ********************  
.: Statuten van vzw:. In 1990 besloot het toenmalige bestuur om een stuk grond aan te kopen van "CV De Voorzorg" en er een buurthuis op te zetten (houten chalet van KRC Mechelen). Om dit te kunnen verwezenlijken moest het statuut van "feitelijke vereniging" worden gewijzigd in "vereniging zonder winstoogmerk". Het publiceren van statuten in het Belgisch Staatblad werd een noodzaak. Statuten
  ********************  
.: Dossier Buurthuis :.  Van de Stad Mechelen kregen wij een voorlopige bouwvergunning voor 10 jaar voor het plaatsen van een houten chalet. Naargelang de jaren verstreken werd er een keuken, een opbergruimte en sanitaire voorzieningen bijgebouwd. In 1999 werd dan gestart met de regularisatieaanvraag van het buurthuis met als resultaat dat we in november 2005 een tijdelijke vergunning kregen (voor 10 jaar) mits enkele aanpassingen aan sanitair en toegankelijkheid.  Dossier
  ********************