Statuten 1995  
    KONINKLIJKE GEBURENKRING KATANGA
2800    MECHELEN
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL ***  WIJZIGING(EN) STATUTEN ***  BENOEMING(EN)
Publicatie :   1995-08-24     N. 013974
Nummer van de vereniging : 997691
   
OVERBRENGING SOCIALE ZETEL WIJZIGINGEN STATUTEN - BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen
van de algemene vergadering van 27 januari 1995
 
De leden van de v.z.w.hebben met eenparigheid van stemmen het
volgende goedgekeurd :
 
Titel I. Naam, zetel, doel, duur :
Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Mechelen (wijk Katanga), Liersesteenweg 266A, 2800 Mechelen, en kan enkel verplaatst worden naar een andere plaats van deze wijk.
 
Titel VIII. Algemene bepalingen :
Artikel 27. Vervalt.
De vergadering heeft als bestuurders verkozen :
De heer De Vos, François, Maasstraat 7, 2800 Mechelen.
Mevr. Hayaert, ]osiane, Maasstraat 47, 2800 Mechelen.
De heer Moons, Eddy, Maasstraat 47, 2800 Mechelen.
De heer Spans, Paul, Maasstraat 53, 2800 Mechelen.
De heer Van den Broeck, Edouard, Samberstraat 27,2800 Mechelen.
De heer Verhoeven, Evarist, Vesderstraat 45, 2800 Mechelen.
De heer Lauwers, Pieter, Overheide 71, 2800 Mechelen.
De heer Stiers, FrancIs, Amblevestraat 2, 2800 Mechelen.
De heer Goyvaerts, Danny, Kleine Nieuwendijk 117, 2800 Mechelen.
De heer Van Hooff, Leonardus, Gemzenstraat 53, 2610 Wilrijk.
De heer Hofmans, Danny, Maasstraat 55, 2800 Mechelen.
De heer Langlet, Theodoor, Vesderstraat 53, 2800 Mechelen.
 
Mechelen, 20 februari 1995.
 
(Get.)De Vos, François,                                              (Get.) Hayaert, ]osiane,
voorzitter.                                                                     secretaresse.