Verslag van bewonersvergadering

Bewonersvergadering Heraanleg KATANGA  24 maart 2009 19u, zaal Oud Oefenplein, Koekoekstraat

Aanwezig : burgemeester Bart Somers, schepen Greet Geypen, dep. so. Peter Cokelaere, wijk- en dorpszaken Kris Jannes, grontmij Manu Versluys

Heraanleg Wijk Katanga 

·       Welkomstwoord door burgemeester en voorwoord door schepen van openbare werken Greet Geypen

 

Schepen Geypen kadert de heraanleg van de Katangawijk in het groter geheel van werken die in de nabije toekomst in de wijk Mechelen-Noord zullen worden uitgevoerd:

-          Duivenstraat: aanleg van voetpaden

-          Oude Antwerpse Baan: beveiliging van schoolomgevingen (De Holm en BSGO De  Baan) – uitgevoerd in krokusvakantie

-          Keldermansvest: herstellingswerken keermuur, nadien heraanleg

-          M. Sabbestraat: (her)aanleg fietspaden

-          Schijfstraat: heraanleg

-          Omgeving Kerkhof: heraanleg

-          Wijk Galgenberg: heraanleg

-          Wijk Katanga: heraanleg (ook vernieuwen van riolering – gescheiden stelsel) – budget 1.056.000 euro

 

·        Toelichting door het studiebureau Grontmij

 

Bestaande situatie

De wijk Katanga wordt gekenmerkt door :

-          smalle voetpaden

-          wegdek in asfalt

-          weinig groen

-          grote parkeerdruk (parkeertelling ‘s avonds -> 84 voertuigen in straten + 11 op plein ter hoogte van buurthuis = 95 voertuigen in totaal)

 

Inrichtingsprincipes voor heraanleg

-          afgebakende parkeerplaatsen

-          versterken voetgangersstructuur

-          aanbrengen groenstructuur

-          inrichting buurtplein

-          poorteffect

-          éénrichtingsverkeer in bepaalde straten waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor parkeren en een betere voetgangersstructuur

 

Voorstel van circulatie

Enkelrichting

-          Samberstraat

-          Vesderstraat

-          Ourthestraat (met uitzondering van verbinding naar garages)

-          Amblevestraat (met uitzondering van verbinding naar buurthuis)

Dubbelrichting

-          Maasstraat

Profielen

Maasstraat

-          dubbelrichting (5m incl goten)

-          aan 2 zijden parkeren (2m00)

-          aan 2 zijden voetpaden min. 1m50

-          één wachtzone (6m00 breed)

-          om de 3 parkeerplaatsen een boom

Ourthestraat, Samberstraat, Amblevestraat,Vesderstraat

-          enkelrichting (4m incl goten)

-          aan 1 zijde parkeren (2m00)

-          aan zijden voetpaden (1m25 à 1m30)

-          om de 3 parkeerplaatsen een boom

Buurtplein

Inrichting van het buurtplein met een klinkerverharding en groenaanleg. Er worden 20 parkeerplaatsen voorzien, alle bestaande garages blijven bereikbaar.

     Verbinding via buurplein enkel voor fietsers

     Parkeren

     In het ontwerp zijn 106 parkeerplaatsen voorzien (telling 95 parkeerplaatsen).

·        Vragen en opmerkingen van bewoners

 

V : Tijdens voetbaltornooien is er een veel grotere parkeervraag. Wat in dit geval ?

A : In het ontwerp werd het parkeren gemaximaliseerd. De burgemeester doet de suggestie om bewonersparkeren (blauwe zone) in te voeren. De noodzaak/draagvlak bij de bewoners kan via een bevraging onderzocht worden.

V : Het buurthuis is geen eigendom van de Stad. Kan dit wel gerealiseerd worden ?

A : De Dienst Patrimoniumbeheer van de Stad onderzoekt dit. De eigenaars worden aangeschreven met de bedoeling tot een akoord te komen.

V : Nu is er een verbinding mogelijk tussen het plein aan het buurthuis en de Liersesteenweg. Dit zorgt voor overlast.

A : De burgemeester zal samen met de verkeerspolitie onderzoeken, of er een mogelijkheid bestaat om op eigendom van de Stad paaltjes te plaatsen en zo de verbinding af te sluiten.

V : Wanneer is uitvoering voorzien ?

A : Op dit moment is nog geen concrete datum bekend. Van zodra een planning bekend is zullen bewoners op de hoogte gesteld worden. Vermoedelijk zullen werken in het najaar kunnen starten.

 V : Waarom moet Maasstraat dubbelrichting ?

A : Er zijn een aantal redenen (o.a. 1) snelheid zal lager liggen bij dubbelrichting, 2) bij enkelrichting moet al het verkeer ook door Samberstraat, Vesderstraat,… Deze straten zijn hier niet voor geschikt.

V : Het perceel op de hoek van de Maasstraat – Liersesteenweg is het groen weinig onderhouden.

A : Deze opmerking wordt doorgegeven aan de groendienst van de Stad.

 V : Kan er een elektriciteitskast voor festiviteiten voorzien worden ?

 A : Dit zal mee opgenomen worden.

 V : Worden bestaande bomen behouden ?

A : Op enkele plaatsen en indien deze bomen levensvatbaar zijn , zouden enkele exemplaren behouden kunnen worden. Er komt echter voornamelijk een volledig nieuwe groenstructuur in de plaats.

 Andere opmerkingen

-          er zijn 28 wachtpotten voor vlaggen die behouden moeten worden

-          er wordt de vraag gesteld of in het stukje dubbelrichting naar buurtplein (Amblevestraat) er een wegversmalling kan opgenomen worden, zodat de snelheid hier geremd wordt.

-          vraag van bewoners voor tonnagebeperking in de wijk (suggestie wordt onderzocht)

-         heraanleg gefaseerd uitvoeren (wordt opgenomen in bestek)

-         omheining rond zuiveringsstation (suggestie wordt onderzocht)

·        Bewoners en handelaars zullen op regelmatige tijdstippen geïnformeerd worden via een nieuwsbrief.