Verdienstelijkste Katangezen  
   
Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend,
dat we zijn vergeten om er dankbaar voor te zijn.
 
   

1988 - Jacobs Louis - Levens Jef

1989 - Naegels Pierre - Verhoeven Jeanneke

1990 - Langlet Isidor - Jacobs Amelie

1991 - Van Hooff Leo - De Vos François

1992 - Verhoeven Evariste

1993 - Moons Eddy

1994 - Spans Paul

1995 - Van den Broeck Eddy

1996 - Van den Berghe Alain -  Talboom Jos

1997 - Vercruysen Simone

1998 - Mayinck Felix

1999 - De Vos Anita - Verbinnen Albert

2000 - De Vos Melinda - Van Noten Lea

2001 - Hofmans Kristel - Stiers Francis - Stok Swa

2002 - Hayaert Josiane - Anthoon Jeanine

2003 - Spans Marcella - Fannes Francis

2004 - Hofinger Patricia - Van Damme Julien   

2005 - Stroobants Vera - Maeremans Frank

2006 - Maeremans Sabrina - Verbinnen Gregory

2007 - Peeters Stephan - Laureys Willy 

2008 - Sinaeve Swa - Tonnaer Frank - Verreydt Hendrik

2009 - Harel Jean-Jacques - Goncalves Carlos

2010 - Peeters Danny - Wellens Dirk - Dhaese Glenn

2011 - Verreydt Sabine - Van Agtmael Jan - Verreydt Marc

2012 - Van Assche Bart - Hayaert Eugeen

2013 - Six Didier - Neutiens Armand

2014 - Huysmans Frank - Wyckmans Wim

2015 - Caitlin Goossens - Lesley Droog - Jef Geets

2016 - Frank Dom - Yves Wouters - François Heremans