1993 - Het zestigjarig bestaan

In aanwezigheid van stichter Louis Jacobs (87)

Geburenkring Katanga werd zestig

Katanga, 1993 (Uittreksel uit de krant van augustus 1993)

De geburenkring Katanga vierde zijn 60ste wijkkermis. Schepen Willy Vandenbrande kwam zaterdag de feestelijkheden officieel openen, en voor die gelegenheid maakte de 87-jarige stichter en erevoorzitter Louis Jacobs nog eens de verplaatsing van het rustoord naar zijn wijk. Louis Jacobs stichtte de geburenkring Katanga in 1933, samen met enkele vrienden. Sedertdien stond de tijd niet stil en nam de kring tal van initiatieven.

Zestig jaar geleden  begon Louis Jacobs in de wijk met een geburenkring, dat was een heel eenvoudig begin. Tegenwoordig doet de geburenkring, volgens penningmeester Eddy Moons, veel meer dan de jaarlijkse kermis. Er wordt elke maand gekaart en geregeld gaat men op reis. Alle aangesloten kinderen tot tien jaar kregen met Sinterklaas ook een pakket van zeshonderd franken ... In 1991 werd de kring een vzw teneinde een stuk grond aan te kopen om er een wijklokaal te bouwen. Dit buurthuis staat inmiddels en wordt wekelijks gebruikt. Om al die initiatieven te bekostigen moet er geregeld geld in ’t bakje komen en daarvoor is de jaarlijkse kermis één van de gelegenheden.  

In sourdine ...

Zaterdag gingen de feestelijkheden vlot van start maar zondagvoormiddag zat men in de feesttent een beetje in twijfel in verband met het overlijden van koning Boudewijn. Tot de middag liet men in elk geval de muziek al achterwege. De vlaggen aan het begin van de straat hingen ook al halfstok. Daar had de stad reeds voor gezorgd. Diezelfde namiddag werd eveneens van stadswege gevraagd om op de wijkkermissen overal in de stad de muziek te milderen en niette uitbundig te doen ...

Wie nog wil mee proeven van de sfeer op de Katangakermis kan nog tot dinsdag terecht in de Maasstraat, waar een spiegeltent staat opgesteld en een kleinere tent voor het kindercasino. De geburenkring mag gratis de gronden van KV Mechelen gebruiken, maar het is niet zeker dat men dat volgend jaar nog zal kunnen doen. Het gaat immers om bouwpercelen die te koop staan. Nieuwe problemen zouden dus kunnen opdoemen.

Nog twee dagen ... vandaag en morgen organiseert de wijk om 11u nog kinderspelen en om 14u volksspelen voor iedereen. Maandag treden Norma Hendy en clown Rolando op en dinsdagavond is er playback en soundmix. Om 23u dinsdag rondt men de vierdaagse af met de kaarskensprocessie en het “begraven van de portemonnee”