1948 - De beginjaren  

De palen waaraan de vlaggen hingen werden met een stootkar in 't stad afgehaald en de vele kapellekes onderweg zorgden ervoor dat de terugweg langer was dan verwacht. 

's Maandags ging de serieuze wandeling uit, het orgel dat op een kar kar werd meegedragen, zorgde voor het muzikale toemaatje. Omdat alle cafeetjes werden afgegaan was de serieuze wandeling één van de meest geliefde volksspelen. Iedereen die er aan deelnam, bleef nog gedurende de resterende dagen verkleed rondlopen. 

Op de bonte avond werden de sterke verhalen boven gehaald. Het was echter niet moeilijk deze avond te vullen, navertellen van de anekdotes en gebeurtenissen van de vorige kermissen gaven voldoende stof om er een gezellige avond van te maken. De volksspelen van weleer zoals valiezenkoers, zaklopen, baksteken en slijkrollen zorgden voor de nodige komische taferelen.

Dinsdag werd na aloude gewoonte de "portemonnée" begraven, maar dit betekende nog niet het einde van de kermis. Na de kermis werden er op een groot vuur mosselen klaar gemaakt voor alle medewerkers, en dit festijn kon soms nog dagen uitlopen.