1929 - De wijk
De Mechelse Goedkopen Woning kocht op 14 juni 1929 een perceel grond van de toenmalige C.O.O. (Commissie van de Openbare Onderstand, nu OCMW)gelegen te Mechelen, ter plaatse "Roode Molen" gekadastraard Wijk B nummer 134c. Het perceel grond, groot één hectare, twee-en vijftig centiaren, werd gekocht voor de som van tweehonderd achtentwintig duizend frank.
Bij het verleiden van de akte op de "Etude du notaire Walter Van de Walle à Malines, waren aanwezig :

Voor de C.O.O. :
De Heer H. Teugels Voorzitter
De Heer C. Willocx Sekretaris

Voor de M.G.W. :
De Heer Ridder Karel Dessain, Burgemeester der stad Mechelen, Voorzitter.
De Heer advokaat Emmanuel Coolen, Schepen der stad Mechelen, afgevaardeide bestuurder.

In 1929 was er nog geen sprake van de Katanga. Wel sprak men over de wijk "De Roode Molen", dit naar aanleiding van de aanwezigheid van een molen, welke dienst deed als maalderij, te situeren over café "'t Kapelleke" op de Liersesteenweg.